โครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย (IDEA LAB) รุ่นที่ 7 Workshop
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
ฝึกอบรม
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ อารีย์ บาย ยูเอชจี
ไทย
14 พ.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567
19 เม.ย. 2567 - 17 พ.ค. 2567
40 ราย
กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแบรนด์ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ด้านการสร้างแบรนด์แบบเฉพาะราย และการต่อยอดสู่ตลาดโลก ภายใต้ โครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย รุ่นที่ 7 (IDEA LAB 7 : Thai Brand Incubation Program) เป็นกิจกรรมที่วิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างแบรนด์และด้านการตลาดให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการแบรนด์ไทยศักยภาพที่ผ่านการคัดเลือก 15 แบรนด์ (แบรนด์ละ 1 - 2 คน) โดยวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการทำงานร่วมกันเพื่อวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ รวมถึงการดึงจุดเด่นและเรื่องราวของแบรนด์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักและจดจำมากยิ่งขึ้น สามารถใช้แนวคิดการออกแบบและกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ (Design Thinking & Branding Strategy) ในกระบวนการธุรกิจและสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ พร้อมจัดทำแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และสินค้าในรูปแบบเฉพาะ
สำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแบรนด์ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ด้านการสร้างแบรนด์แบบเฉพาะราย และการต่อยอดสู่ตลาดโลก ภายใต้ โครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย (IDEA LAB) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - กันยายน 2567
-----------------------------------------------
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะฯ
ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 17 พฤษภาคม 2567
------------------------------------------------
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทยรุ่นที่ ๗ (IDEA LAB 7.pdf
รายละเอียดโครงการ และข้อมูลกิจกรรม.pdf
โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ อารีย์ บาย ยูเอชจี ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
คุณณทัต ณ สงขลา นายทรงพล เนรกัณฐี นายสมชนะ กังวารจิตต์
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
นางสาววัชรินทร์ พันธุ์เภา
นายบัณฑิต กูบกระบี่
02-507-8284
-
ย้อนกลับ