โครงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า INDEX 2023
23 พฤษภาคม 2566 - 25 พฤษภาคม 2566
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 15 ราย
โครงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Middle East Design & Hospitality Week 2023 ภายใต้โครงการขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ “Lifestyle by STYLE Bangkok” สำหรับยุค Next Normal ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2566 ณ Dubai World Trade Center นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดผู้ประกอบการไทยเดินทางเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าภายในงาน Middle East Design & Hospitality Week 2023 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางและเป็นงานที่มี ผู้นำเข้าจากทั่วโลกเข้าชมงาน ซึ่งจะสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยอย่างมาก
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่
ค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้างและตกแต่งคูหา ค่าขนส่งสินค้าตัวอย่างเฉพาะขาไป และค่าจ้างล่ามส่วนกลาง
โดยกรมฯ จะดำเนินโครงการนำผู้ประกอบการเดินทางเข้าร่วมงาน และนำสินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าตัวอย่างวัสดุตกแต่งบ้าน และเฟอร์นิเจอร์ จัดวางสินค้าในรูปแบบ (Product Display) ของคูหาประเทศไทย พร้อมทั้งเจรจาการค้ากับผู้ซื้อที่เข้าเยี่ยมชมงานตลอดระยะเวลาการจัดแสดงของงานแสดงสินค้าดังกล่าว โดยการเข้าร่วมงานดังกล่าว จะสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทย
ปิดรับสมัครแล้ว
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
23 พฤษภาคม 2566 - 25 พฤษภาคม 2566
วันที่รับสมัคร :
5 มกราคม 2566 - 2 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่จัดกิจกรรม :
Dubai World Trade Centre (DWTC) ,Dubai ,สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. FURNITURE
2. HOME DECOR
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
15 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
โครงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Middle East Design & Hospitality Week 2023 ภายใต้โครงการขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ “Lifestyle by STYLE Bangkok” สำหรับยุค Next Normal ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2566 ณ Dubai World Trade Center นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดผู้ประกอบการไทยเดินทางเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าภายในงาน Middle East Design & Hospitality Week 2023 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางและเป็นงานที่มี ผู้นำเข้าจากทั่วโลกเข้าชมงาน ซึ่งจะสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยอย่างมาก
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่
ค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้างและตกแต่งคูหา ค่าขนส่งสินค้าตัวอย่างเฉพาะขาไป และค่าจ้างล่ามส่วนกลาง
โดยกรมฯ จะดำเนินโครงการนำผู้ประกอบการเดินทางเข้าร่วมงาน และนำสินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าตัวอย่างวัสดุตกแต่งบ้าน และเฟอร์นิเจอร์ จัดวางสินค้าในรูปแบบ (Product Display) ของคูหาประเทศไทย พร้อมทั้งเจรจาการค้ากับผู้ซื้อที่เข้าเยี่ยมชมงานตลอดระยะเวลาการจัดแสดงของงานแสดงสินค้าดังกล่าว โดยการเข้าร่วมงานดังกล่าว จะสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทย
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นายอรรถพล สุจิรภิญโญกุล
2. นางสาวสิริพักตร์ โมงขุนทด
เบอร์โทรติดต่อ :
025078387 , 8361
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ใบสมัคร Dubai.pdf
รายละเอียดงานแสดงสินค้าและการเข้าร่วม.pdf
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. Application Form
2. Brochure/Product Image
3. Company Profile/Resume
4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน6เดือน

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก TTM/ PM’s Export Award (เฉพาะผู้เป็นสมาชิก)
2. หนังสือรับรองการผลิตสินค้าให้จากบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าให้ (กรณีที่ไม่ได้ทำการผลิตสินค้าเอง)
3. การนำเสนอสินค้าที่จะนำไปจัดแสดงในนิทรรศการ "Functional, Sustainable and Eco-Friendly"
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ