งานแสดงสินค้า Gulfood 2019
17 กุมภาพันธ์ 2562 - 21 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 131 ราย
เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นสินค้าอาหารทะเลและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
17 กุมภาพันธ์ 2562 - 21 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่รับสมัคร :
17 กันยายน 2561 - 18 ตุลาคม 2561
สถานที่จัดกิจกรรม :
Dubai World Trade Centre, Dubai, United Arab Emirates
กลุ่มสินค้า :
1. อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
131 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
105000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นสินค้าอาหารทะเลและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวอาภาภรณ์ อมรรัตน์
2. นางชญาดา สิรินุกุล
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8357, 02-507-8306, 02-507-8326
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หนังสือเชิญชวนสมัครเข้าร่วมงาน.pdf
ข้อมูลงานแสดงสินค้า Gulfood 2019.pdf
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือก.pdf
คู่มือลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมงาน.pdf
Application Form.pdf
Company Profile.pdf
ตัวอย่างงบแยกรายได้ส่งออก (Export Certificate).pdf
หนังสือขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ (Analysis&Health Certificat
[Proposal]Thailand pavilion@Gulfood 2019_Exhibitors Booth Dimensions.pdf
Booth Adjustment - Rashid Hall (World Food).pdf
Booth Adjustment - Zabeel Hall 2 (Rice & Grain).pdf
Booth Adjustment - Zabeel Hall 4 (Beverage).pdf
GF19 SMH SRH 23.12.18.pdf
GF19 Za'abeel Halls1 - 3 23.12.18.pdf
GF19 Za'abeel Halls 4 - 6 & Plaza 23.12.18.pdf
หมายเลขคูหา_จับฉลาก24.12.61.pdf
วาระการประชุมเตรียมความพร้อม Gulfood 2019.pdf
Floor plan+Booth number.pdf
size of stand number.pdf
เอกสารแนบ 1.1 ข้อมูล UAE (ณ ตุลาคม 61).pdf
เอกสารแนบ 1.2 ข้อมูลตลาดสินค้าอาหารฮาลาล.pdf
เอกสารแนบ 1.3 กฏระเบียบการนำเข้าอาหาร.pdf
เอกสารแนบ 2 การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานGulfood 2019.pdf
เอกสารแนบ 3 แบบจ้างล่าม.pdf
เอกสารแนบ 4 แบบแจ้งรายชื่อผู้เดินทาง.pdf
หนังสือนำ VISA.pdf
ปรับ Booth Dimensions_Block D&E.pdf
[Proposal]Thailandpavilion_NEW.pdf
หมายเหตุ :
* หากระบบออนไลน์ขัดข้องหรือไม่สามารถเข้าระบบได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-507-8175
**ขยายเวลาปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 (เนื่องจากติดวันหยุดชดเชย)

***ขยายเวลาชำระเงินจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 (บริษัทต้อง print ใบ pay-in ฉบับใหม่)
ย้อนกลับ