Top Thai Brands 2019 Yangon Myanmar
21 กุมภาพันธ์ 2562 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท : Top Thai Brands
จำนวนที่เปิดรับ : 78 ราย
เป้าหมายหลัก
1. อาหารและเครื่องดื่ม
2.สุขภาพและความงาม (ไม่รับสินค้าประเภท ยา และ อาหารเสริม)
3.แฟชั่น - เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ
4.เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
เป้าหมายรอง
1. ของใช้ภายในบ้านและของตกแต่งบ้าน
2.ธุรกิจบริการ เช่น Healthcare การศึกษา Digital Content Cartoon Character
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
21 กุมภาพันธ์ 2562 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่รับสมัคร :
1 พฤศจิกายน 2561 - 3 ธันวาคม 2561
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
1. Food
2. Cosmetics/Toiletries/Medical Supplies/Optical Goods
3. Electronics / Electrical Products and Parts
4. Textiles, Garments and Fashion Accessories
5. Home Textiles
6. Service Trade
7. Digital Content
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
78 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
15000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
เป้าหมายหลัก
1. อาหารและเครื่องดื่ม
2.สุขภาพและความงาม (ไม่รับสินค้าประเภท ยา และ อาหารเสริม)
3.แฟชั่น - เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ
4.เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
เป้าหมายรอง
1. ของใช้ภายในบ้านและของตกแต่งบ้าน
2.ธุรกิจบริการ เช่น Healthcare การศึกษา Digital Content Cartoon Character
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวญภัทสนันทร์ มีลาภ
2. นางสาวชนิสรา แย้มยืนยง
เบอร์โทรติดต่อ :
02-5078233 , 8222
เอกสารประกอบกิจกรรม :
company profile 2018.pdf
เอกสารแนบ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์เข้าร่วมงานแสดงสินค้าไทยในต่างประเทศ.pdf
ข้อมูลการรับสมัคร TTB 2019 ย่างกุ้ง.pdf
หมายเหตุ :
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่โครงการ คุณญภัทสนันทร์ โทร 0-2507-8233
เจ้าหน้าที่รับสมัคร คุณชนิสรา โทร 0-2507-8222

ย้อนกลับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม