กิจกรรมการส่งเสริมสินค้าที่มีนวัตกรรมและการออกแบบดี ณ งาน Milan Design Week 2019
7 เมษายน 2562 - 14 เมษายน 2562
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 9 ราย
งานออกแบบที่ใช้ความประณีตของฝีมือที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยภูมิปัญญา อัตลักษณ์และศิลปวัฒนธรรม มีการพัฒนาอัตลักษณ์ไทยสู่ความเป็นสากล นำเสนอนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ที่สื่อถึงการ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม (ECO) สื่อถึงความเป็นหัตถกรรม/หัตถสาหกรรม (Craft/Industrial Craft) สื่อถึงวัฒนธรรม (Culture) และมีความเป็นนวัตกรรม (Innovation)
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
7 เมษายน 2562 - 14 เมษายน 2562
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
Tortona
กลุ่มสินค้า :
1. ไลฟ์สไตล์
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
9 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
5000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
งานออกแบบที่ใช้ความประณีตของฝีมือที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยภูมิปัญญา อัตลักษณ์และศิลปวัฒนธรรม มีการพัฒนาอัตลักษณ์ไทยสู่ความเป็นสากล นำเสนอนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ที่สื่อถึงการ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม (ECO) สื่อถึงความเป็นหัตถกรรม/หัตถสาหกรรม (Craft/Industrial Craft) สื่อถึงวัฒนธรรม (Culture) และมีความเป็นนวัตกรรม (Innovation)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาววัชรี ทัศนา
เบอร์โทรติดต่อ :
025078289
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ