งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562 - 21 ตุลาคม 2562
ประเภท : งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 1000 ราย
งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ซึ่งเป็นการรวมการจัดงานแสดงสินค้า 3 งาน ได้แก่ งานแสดงสินค้า BIFF&BIL งานแสดงสินค้า BIG+BIH และงานแสดงสินค้า TIFF เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ซื้อและรูปแบบการดำเนินธุรกิจไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน และเป็นเวทีในการเจรจาการค้าระหว่างผู้ผลิต/ ผู้ส่งออกสินค้าและบริการของไทยกับผู้ซื้อ สร้างโอกาสในการขยายตลาดการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทย และเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ในภูมิภาคอาเซียน
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
17 ตุลาคม 2562 - 21 ตุลาคม 2562
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
1. FASHION & LEATHER
2. DESIGN HALL
3. FURNITURE
4. GIFTS
5. HOUSEWARE
6. INTERNATIONAL
7. CLMV
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
2100 คูหา
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
รายละเอียดกิจกรรม :
งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ซึ่งเป็นการรวมการจัดงานแสดงสินค้า 3 งาน ได้แก่ งานแสดงสินค้า BIFF&BIL งานแสดงสินค้า BIG+BIH และงานแสดงสินค้า TIFF เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ซื้อและรูปแบบการดำเนินธุรกิจไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน และเป็นเวทีในการเจรจาการค้าระหว่างผู้ผลิต/ ผู้ส่งออกสินค้าและบริการของไทยกับผู้ซื้อ สร้างโอกาสในการขยายตลาดการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทย และเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ในภูมิภาคอาเซียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นายชัพพล โรจนเสน
2. นางสาวอรวรรณ ชัยกำพลเลิศ
3. นางสาวศิรินันท์ วัฒนวิทย์
4. นายชนา นงเยาว์
เบอร์โทรติดต่อ :
0 2507 8361 , 02 507 8364 , 02 507 8401 , 02 507 8
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ