งานแสดงสินค้า Cosmoprof Asia 2020
11 พฤศจิกายน 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 43 ราย
เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติ จัดแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในเอเชียแปซิฟิก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับการเจรจาทางธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีกระหว่างงาน สินค้าที่จัดแสดงประกอบด้วย
- Cosmetics and Toiletries - Beauty Salon - Hair Salon -Natural & Organic - Nail & Accessories
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
11 พฤศจิกายน 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563
วันที่รับสมัคร :
7 พฤษภาคม 2563 - 15 มิถุนายน 2563
สถานที่จัดกิจกรรม :
Hong Kong Convention & Exhibition Centre
กลุ่มสินค้า :
1. BEAUTY PRODUCTS
2. COSMETICS
3. SPA PRODUCTS
4. TOILETRIES
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
43 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
64000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติ จัดแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในเอเชียแปซิฟิก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับการเจรจาทางธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีกระหว่างงาน สินค้าที่จัดแสดงประกอบด้วย
- Cosmetics and Toiletries - Beauty Salon - Hair Salon -Natural & Organic - Nail & Accessories
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวนิวิมาน์ ชลาภักดี
2. นายอภิชัย ไขระวิ
เบอร์โทรติดต่อ :
02 507 8441, 8432
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ข้อปฎิบัติและข้อกำหนดในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ.pdf.pdf
คู่มือการชำระเงิน.pdf
คู่มือการลืมรหัสผ่าน.pdf
คู่มือการสมัครเข้าร่วมงาน.pdf
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน.pdf
หลักเกณฑ์การแสดงสินค้ามในต่างประเทศ.pdf
เอกสารแนะนำการสมัคร.pdf
COMPANY PROFILE COSMOPROF 2020.pdf
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฯ.pdf
Application - ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ.pdf
หมายเหตุ :
* หากไม่ได้เป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ต้องแนบเอกสาร สำเนาการเป็นสมาชิกสมาคมการค้าต่างๆ ประกอบด้วย หอการค้าไทย / สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย / สมาพันธ์ สมาคมการค้า หรือสมาคมการค้าสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับงาน

** หากเข้าระบบไม่ได้ เนื่องจากลืม Username/Password / อัปโหลดเอกสารไม่ได้ กรุณาศึกษา “คู่มือการลืมรหัสผ่าน”
หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูและระบบที่ หมายเลข 1169 : คุณวราคณา คุณอภิชญา คุณอารีรัตน์ *

*** กรุณาศึกษารายละเอียดการสมัครและการเข้าร่วมงานให้ครบถ้วน *
ย้อนกลับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม