Thailand Week 2019 Singapore
1 สิงหาคม 2562 - 4 สิงหาคม 2562
ประเภท : Thailand Week
จำนวนที่เปิดรับ : 55 ราย
สินค้าที่เปิดรับ ได้แก่
1. อาหาร และ เครื่องดื่ม
2. แฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ
3. สปา สินค้าสุขภาพ และความงาม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
1 สิงหาคม 2562 - 4 สิงหาคม 2562
วันที่รับสมัคร :
1 เมษายน 2562 - 17 พฤษภาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
1. Food
2. Cosmetics/Toiletries/Medical Supplies/Optical Goods
3. Textiles, Garments and Fashion Accessories
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
55 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
7000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
สินค้าที่เปิดรับ ได้แก่
1. อาหาร และ เครื่องดื่ม
2. แฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ
3. สปา สินค้าสุขภาพ และความงาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวปิยะริดา กิตติวรกาล
เบอร์โทรติดต่อ :
02-5078169 คุณ ปิยะริดา
เอกสารประกอบกิจกรรม :
company profile 2018.pdf
เอกสารแนบ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์เข้าร่วมงานแสดงสินค้าไทยในต่างประเทศ.pdf
ข้อมูลการรับสมัคร สิงคโปร์.pdf
รายชื่อบริษัท ทัวร์ TW SG 2019.pdf
หนังสือเชิญประชุมเตรียมความพร้อม.pdf
floor plan.pdf
PR.pdf
Booth Style.pdf
FORM A and B Thailand Week 2019 Logistics Document.pdf
New คู่มือผู้ประกอบการ งาน Thailand Week 2019.pdf
หนังสืออำนวยความสะดวก ณ กรุงเทพฯ TW SG 2019.pdf
Booth No. Thailand Week Singapore 2019.pdf
อนุมัติรายชื่อ TW 2019 สิงคโปร์.pdf
หมายเหตุ :
เจ้าหน้าที่โครงการฯ คุณปิยะริดา โทร. 02-507-8169
เจ้าหน้าที่รับสมัคร คุณชนิสรา โทร.02-5078222
ย้อนกลับ