โครงการเจาะตลาดเจ็ดสาวน้อย (เส้นทางกัลกาตา-สิริกุรี-นิวเดลี)
12 พฤษภาคม 2562 - 18 พฤษภาคม 2562
ประเภท : คณะผู้แทนการค้าไทยเยือนต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 15 ราย
เป็นกิจกรรมเจรจาการค้าและสร้างเครือข่ายพันมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ในพื้นที่รัฐเวสต์เบงกอล (กัลกาตา-สิริกุรี) ซึ่งเป็นประตู่สู่พื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย หรือรัฐเจ็ดสาวน้อย รวมถึงเป็นโอกาสที่จะสำรวจเส้นทางการค้าบริเวณชายแดนอินเดีย-เนปาล และย่านการค้าสำคัญในรัฐเวสต์เบงกอล
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
12 พฤษภาคม 2562 - 18 พฤษภาคม 2562
วันที่รับสมัคร :
10 ตุลาคม 2561 - 15 มีนาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
1. Agricultural Products
2. Food
3. Household Products
4. Textiles, Garments and Fashion Accessories
5. Home Textiles
6. Furniture
7. Watch / Clock / Gems and Jewelry
8. Bag / Footware / Leather Products
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
15 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
5000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
เป็นกิจกรรมเจรจาการค้าและสร้างเครือข่ายพันมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ในพื้นที่รัฐเวสต์เบงกอล (กัลกาตา-สิริกุรี) ซึ่งเป็นประตู่สู่พื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย หรือรัฐเจ็ดสาวน้อย รวมถึงเป็นโอกาสที่จะสำรวจเส้นทางการค้าบริเวณชายแดนอินเดีย-เนปาล และย่านการค้าสำคัญในรัฐเวสต์เบงกอล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวศัศภัสช์ ชื่นฤาดี
2. นางปิยนันท์ วนะภูติ
3. นางสาวนงลักษณ์ ธารีสุทธิ์
เบอร์โทรติดต่อ :
025078225, 025078239-40
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ร่างกำหนดการเจาะตลาดเจ็ดสาวน้อย 12-18 พค 62.pdf
Company Profile Form.pdf
หนังสือเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเจ็ดสาวน้อย 12-18 พ.ค. 62.pdf
รายละเอียดข้อมูลโครงการเจาะตลาดเจ็ดสาวน้อย.docx.pdf
Meeting invitation Sevensisters.pdf
Letter - AAT Topthaimarket Company Limited.pdf
Letter - AS World Trading & Marketing Company Limited.pdf
Letter - B K Latex Product Co., Ltd..pdf
Letter - Bangsue Chia Meng Rice Mill Co Ltd.pdf
Letter - Hale's Trading (Thailand) Co., Ltd..pdf
Letter - Khanesha Gallery Company Limited.pdf
Letter - Sabina Fareast.pdf
Letter - Smithgoods Limited Partnership.pdf
Letter - Summit Footwear Co., Ltd..pdf
Letter - Unifirm Company Limited.pdf
Letter - VT Namnueang Junior Company Limited.pdf
Letter Green Latex Company Limited.pdf
Letter Phlox Enterprise.pdf
Letter Watana Plus Company Limited.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ