งานแสดงสินค้า Cannes Film Festival 2019
14 พฤษภาคม 2562 - 23 พฤษภาคม 2562
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 10 ราย
จัดพื้นที่คูหา Thailand Pavilion สำหรับการเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ (Business Matching) ในงาน Cannes Film Festival
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
14 พฤษภาคม 2562 - 23 พฤษภาคม 2562
วันที่รับสมัคร :
23 มกราคม 2562 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
Palais des Festivals
กลุ่มสินค้า :
1. ฟิล์ม
2. เอนิเมชั่น
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
10 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
31600.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
จัดพื้นที่คูหา Thailand Pavilion สำหรับการเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ (Business Matching) ในงาน Cannes Film Festival
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวพิมลภา เกษประคอง
เบอร์โทรติดต่อ :
0 25078439
เอกสารประกอบกิจกรรม :
รายละเอียดข้อมูล โครงการ Cannes 2019.pdf
Aplication Form - Cannes Film Festival 2019.pdf
Company profile application Cannes Film Festival 2019.pdf
คู่มือการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ.pdf
คู่มือการลืมรหัสผ่าน กำหนดรหัสผ่านใหม่.pdf
ตัวอย่างการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ.pdf
คู่มือการพิมพ์ใบ PAY IN SLIP.pdf
คุ่มือสมัครสมาชิกกรม.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ