โครงการของผู้ประกอบการรายใหม่ในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 64 (The new Faces)
6 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 150 ราย
1.ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
2.พิจารณาคัดเลือกสินค้า
3.จัดตั้งคูหา/โต๊ะเจรจาสำหรับแต่ละบริษัท/บุคคล เพื่อจำหน่าย/เจรจาการค้าภายในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 64
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
6 กันยายน 2562 - 6 กันยายน 2562
วันที่รับสมัคร :
6 มีนาคม 2562 - 6 มีนาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
Impact Exhibition & Convention Center
กลุ่มสินค้า :
1. Watch / Clock / Gems and Jewelry
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
150 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
5000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
1.ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ
2.พิจารณาคัดเลือกสินค้า
3.จัดตั้งคูหา/โต๊ะเจรจาสำหรับแต่ละบริษัท/บุคคล เพื่อจำหน่าย/เจรจาการค้าภายในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 64
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวภภัสสร จันทร์หุ่น
2. นางสาวกมลทิพย์ ทิพย์บุญ
3. นางสาวศริยา ถิระพัฒน์
เบอร์โทรติดต่อ :
02 507 8392/8393
เอกสารประกอบกิจกรรม :
New Face 64th.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ