โครงการ 60+ ค้าออนไลน์ ขายทั่วโลก
2 กรกฎาคม 2562 - 4 กรกฎาคม 2562
ประเภท : ฝึกอบรม และสัมมนา
จำนวนที่เปิดรับ : 40 ราย
โครงการ 60+ ค้าออนไลน์ ขายทั่วโลก
ณ True Digital Park (สุขุมวิท 101)
วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
2 กรกฎาคม 2562 - 4 กรกฎาคม 2562
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
40 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
โครงการ 60+ ค้าออนไลน์ ขายทั่วโลก
ณ True Digital Park (สุขุมวิท 101)
วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นายรชต ยงพรม
2. นายรชต ยงพรม
3. นายรชต ยงพรม
เบอร์โทรติดต่อ :
025078145
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ