โครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์เยือนสหภาพเมียนมา
10 กันยายน 2562 - 12 กันยายน 2562
ประเภท : คณะผู้แทนการค้าไทยเยือนต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 20 ราย
การจัดทำนัดหมายเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกทางการค้า เขตเศรษฐกิจพิเศษหรือท่าเรือสำคัญ และสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายและหาแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน รวมถึงจัดทำ Business Matching กับผู้ประกอบการเมียนมา
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
10 กันยายน 2562 - 12 กันยายน 2562
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
ํYangon
กลุ่มสินค้า :
1. Service Trade
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
20 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
5000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
การจัดทำนัดหมายเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกทางการค้า เขตเศรษฐกิจพิเศษหรือท่าเรือสำคัญ และสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายและหาแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน รวมถึงจัดทำ Business Matching กับผู้ประกอบการเมียนมา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวทัณฑิมา รัตนสมบูรณ์
2. นายประวีณ ครุเวชรัตน์
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8426,8423
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ใบสมัคร.pdf
รายละเอียดโครงการ.pdf
ร่างกำหนดการเดินทางพม่า.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ