แผนการจัดแสดงสินค้า Top Thai Brands 2020 / Mini Thailand Week 2020
25 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563
ประเภท : Top Thai Brands
จำนวนที่เปิดรับ : 0 ราย
*****ข้อมูลนี้เป็นเพียงแผนการจัดงานเพื่อให้ทราบรายละเอียดงานเบื้องต้นเท่านั้นค่ะ ไม่สามารถสมัครผ่านช่องทางนี้ได้ค่ะ***
*****หากต้องการสมัครเข้าร่วมงาน สามารถสมัครในระบบ Drive ที่แจ้งไว้ในเว๊ปไซต์ค่ะ*****
*****งานแสดงสินค้า Mini Thailand Week อยู่ระหว่างดำเนินการ*****
หากเปิดรับสมัครแล้ว จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
25 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
ไม่ระบุจำนวน
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
15000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
*****ข้อมูลนี้เป็นเพียงแผนการจัดงานเพื่อให้ทราบรายละเอียดงานเบื้องต้นเท่านั้นค่ะ ไม่สามารถสมัครผ่านช่องทางนี้ได้ค่ะ***
*****หากต้องการสมัครเข้าร่วมงาน สามารถสมัครในระบบ Drive ที่แจ้งไว้ในเว๊ปไซต์ค่ะ*****
*****งานแสดงสินค้า Mini Thailand Week อยู่ระหว่างดำเนินการ*****
หากเปิดรับสมัครแล้ว จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวชนิสรา แย้มยืนยง
2. นางสาวอรวรรณ ชัยกำพลเลิศ
3. นางสาวสายพร ใบบริบาลกุล
4. นางสาวปิยะริดา กิตติวรกาล
เบอร์โทรติดต่อ :
เจ้าหน้าที่รับสมัคร 02- 5078222
เอกสารประกอบกิจกรรม :
แผนการจัดงานแสดงสินค้า Top Thai Brand 2020.pdf
คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ.pdf
ระยะเวลาดำเนินการ Top Thai Brands 2020.pdf
กำหนดการ Mini Thailand Week 2020.pdf
หมายเหตุ :
เจ้าหน้าที่รับสมัคร 02-5078222
เจ้าหน้าที่โครงการฯ ข้อมูลรายประเทศ
พนมเปญ กัมพูชา 02-5078228
เวียงจันทน์ สปป.ลาว 02-5078228
ย่างกุ้ง เมียนมา 02-5078229
โฮจิมินห์ เวียดนาม 02-5078169
ฟิลิปปินส์ มะนิลา /เซบู 02-5078236
ย้อนกลับ