แผนการจัดแสดงสินค้า Top Thai Brands 2020 / Mini Thailand Week 2020
25 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563
ประเภท : Top Thai Brands
จำนวนที่เปิดรับ : 0 ราย
*****ข้อมูลนี้เป็นเพียงแผนการจัดงานเพื่อให้ทราบรายละเอียดงานเบื้องต้นเท่านั้นค่ะ ไม่สามารถสมัครผ่านช่องทางนี้ได้ค่ะ***
*****หากต้องการสมัครเข้าร่วมงาน สามารถสมัครในระบบ Drive ที่แจ้งไว้ในเว๊ปไซต์ค่ะ*****

*****งานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2020 ปิดรับสมัครวันที่ 31 ตุลาคม 2562*****
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
25 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
ไม่ระบุจำนวน
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
15000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
*****ข้อมูลนี้เป็นเพียงแผนการจัดงานเพื่อให้ทราบรายละเอียดงานเบื้องต้นเท่านั้นค่ะ ไม่สามารถสมัครผ่านช่องทางนี้ได้ค่ะ***
*****หากต้องการสมัครเข้าร่วมงาน สามารถสมัครในระบบ Drive ที่แจ้งไว้ในเว๊ปไซต์ค่ะ*****

*****งานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2020 ปิดรับสมัครวันที่ 31 ตุลาคม 2562*****
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวชนิสรา แย้มยืนยง
2. นางสาวอรวรรณ ชัยกำพลเลิศ
3. นางสาวสายพร ใบบริบาลกุล
4. นางสาวปิยะริดา กิตติวรกาล
เบอร์โทรติดต่อ :
เจ้าหน้าที่รับสมัคร 02- 5078222
เอกสารประกอบกิจกรรม :
คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ.pdf
ระยะเวลาดำเนินการ Top Thai Brands 2020.pdf
กำหนดการ Mini TW อาเซียน 2020.pdf
ข้อมูลการรับสมัคร TTB 2020 พนมเปญ.pdf
ข้อมูลการรับสมัคร TTB 2020 เวียงจันทน์.pdf
ข้อมูลการรับสมัคร TTB 2020 เมียนมา.pdf
ข้อมูลการรับสมัคร TTB 2020 โฮจิมินห์.pdf
แผนการจัดงานแสดงสินค้า TOP THAI BRANDS 2020.pdf
หมายเหตุ :
เจ้าหน้าที่รับสมัคร 02-5078222
เจ้าหน้าที่โครงการฯ ข้อมูลรายประเทศ
พนมเปญ กัมพูชา 02-5078228
เวียงจันทน์ สปป.ลาว 02-5078228
ย่างกุ้ง เมียนมา 02-5078229
โฮจิมินห์ เวียดนาม 02-5078169
ฟิลิปปินส์ มะนิลา /เซบู 02-5078236
ย้อนกลับ