Logistics Pavilion งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok Oct 2019
17 ตุลาคม 2562 - 21 ตุลาคม 2562
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 3 ราย
-
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
17 ตุลาคม 2562 - 21 ตุลาคม 2562
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
Bangkok International Trade & Exhibition Centre
กลุ่มสินค้า :
1. Service Trade
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
3 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
2000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นายประวีณ ครุเวชรัตน์
2. นางสาวจุฑามาศ ตันธนะวัฒน์
เบอร์โทรติดต่อ :
025078437
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ