โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการรับรู้ Cartoon Characters และ Animation ไทย ในเขตพื้นที่ภายในกรุงโตเกียวและนอกเขตกรุงโตเกียว
1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 10 ราย
1) กิจกรรม Pop up Exhibition ในโตเกียว 1 แห่ง และเมืองรอง 1 แห่ง
2) กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและคาแรคเตอร์ไทยผ่านสื่อออนไลน์ เช่น สื่อ SNS (Instagram / Twitter @thaicharatokyo) และสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โบร์ชัวร์
3) กิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น การวาดภาพสด (Live Drawing) ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้ประกอบการที่ยินดีให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564
วันที่รับสมัคร :
11 มกราคม 2564 - 27 มกราคม 2564
สถานที่จัดกิจกรรม :
เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น, TOKYO, JAPAN
กลุ่มสินค้า :
1. Digital Content
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
10 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
1) กิจกรรม Pop up Exhibition ในโตเกียว 1 แห่ง และเมืองรอง 1 แห่ง
2) กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและคาแรคเตอร์ไทยผ่านสื่อออนไลน์ เช่น สื่อ SNS (Instagram / Twitter @thaicharatokyo) และสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โบร์ชัวร์
3) กิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น การวาดภาพสด (Live Drawing) ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้ประกอบการที่ยินดีให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวไอรีน ฉัตรสุวรรณวารี
2. นางมณีรัตน์ เลี่ยนพานิช
เบอร์โทรติดต่อ :
025078442
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ final.pdf
แบบฟอร์มการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครง final.pdf
Character Profile 2021.pdf
หมายเหตุ :
-
ย้อนกลับ