งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง ประจำปี 2564
25 สิงหาคม 2564 - 27 สิงหาคม 2564
ประเภท : งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 80 ราย
งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง ประจำปี 2564 (TILOG Virtual Exhibition : TILOG VE 2021) งานแสดงสินค้าเสมือนจริงครั้งแรกของวงการโลจิสติกส์ไทย เพื่อสร้างโอกาสและเครือข่ายทางการค้าให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทยให้สามารถสร้างโอกาสทางการค้าด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการของตนให้กับคู่ค้า/ผู้นำเข้าในต่างประเทศได้ทั่วโลกเสมือนว่าได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
25 สิงหาคม 2564 - 27 สิงหาคม 2564
วันที่รับสมัคร :
9 มิถุนายน 2564 - 23 กรกฎาคม 2564
สถานที่จัดกิจกรรม :
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, นนทบุรี, THAILAND
กลุ่มสินค้า :
1. MATERIAL HANDLING
2. WAREHOUSE & LOADING
3. LOGISTICS IT & E-LOGISTICS
4. PACKING
5. TRANSPORTATION & LOGISTICS SERVICE PROVIDERS
6. OTHERS
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
80 คูหา
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง ประจำปี 2564 (TILOG Virtual Exhibition : TILOG VE 2021) งานแสดงสินค้าเสมือนจริงครั้งแรกของวงการโลจิสติกส์ไทย เพื่อสร้างโอกาสและเครือข่ายทางการค้าให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทยให้สามารถสร้างโอกาสทางการค้าด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการของตนให้กับคู่ค้า/ผู้นำเข้าในต่างประเทศได้ทั่วโลกเสมือนว่าได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวอิษยา อนิวรรตน์
2. นางสาวพิชญาภัคฎ์ ศรีใส
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8422,8419
เอกสารประกอบกิจกรรม :
TILOG Exhibitor Registration Form.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ