โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO)
3 เมษายน 2564 - 15 กันยายน 2564
ประเภท : ฝึกอบรม และสัมมนา
จำนวนที่เปิดรับ : 1000 ราย
.
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
3 เมษายน 2564 - 15 กันยายน 2564
วันที่รับสมัคร :
10 มิถุนายน 2564 - 31 สิงหาคม 2564
สถานที่จัดกิจกรรม :
Cannot find table 0. FN : BuildActivityLocation
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
1000 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
.
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวศิราณี นนทะกา
เบอร์โทรติดต่อ :
083-097-9190
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ