โครงการ “เปิดบ้าน DITP (Open House)”
9 มกราคม 2562 - 9 มกราคม 2562
ประเภท : ฝึกอบรม และสัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 300 ราย
- กิจกรรมการบรรยายและเสวนา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักธุรกิจรุ่นใหม่ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่โดดเด่นและอยู่ในความสนใจของผู้ประกอบการ และผู้ผ่านการฝึกอบรมของสถาบันฯ ที่ประสบความสำเร็จจากการส่งออก
- จัดคูหาให้คำปรึกษาและการแนะนำบริการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประทศ เช่น 1169, Thaitrade, SMEs Pro-active และ Top Thai Brands เป็นต้น
- คูหาพันธมิตรของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
- นิทรรศการแสดงสินค้าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออก จากผู้ผ่านการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
- จัดคูหารับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม/สัมมนา ที่จะดำเนินการในปี 2562
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดอบรม/สัมมนา :
9 มกราคม 2562 - 9 มกราคม 2562
วันที่รับสมัคร :
28 ธันวาคม 2561 - 8 มกราคม 2562
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
300
สถานที่จัดกิจกรรม :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
แผนที่ :
รายละเอียดกิจกรรม :
- กิจกรรมการบรรยายและเสวนา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักธุรกิจรุ่นใหม่ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่โดดเด่นและอยู่ในความสนใจของผู้ประกอบการ และผู้ผ่านการฝึกอบรมของสถาบันฯ ที่ประสบความสำเร็จจากการส่งออก
- จัดคูหาให้คำปรึกษาและการแนะนำบริการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประทศ เช่น 1169, Thaitrade, SMEs Pro-active และ Top Thai Brands เป็นต้น
- คูหาพันธมิตรของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
- นิทรรศการแสดงสินค้าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออก จากผู้ผ่านการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
- จัดคูหารับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม/สัมมนา ที่จะดำเนินการในปี 2562
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : พื้นฐานการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : โครงการ “เปิดบ้าน DITP (Open House)”
คำบรรยายภาพรวมวิชา : - เพื่อสร้างการรับรู้ การเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งกิจกรรม ต่อยอดต่างๆ ของกรมฯ แก่ผู้สนใจทั่วไป
- เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างแนวคิดสู่การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สู่การค้าทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงจัดกิจกรรมกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดผู้ประกอบการการค้ารุ่นใหม่
- เพื่อให้บริการข้อมูลการค้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสู่การค้าระหว่างประเทศ

รายละเอียดวิชา : - กิจกรรมการบรรยายและเสวนา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักธุรกิจรุ่นใหม่ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่โดดเด่นและอยู่ในความสนใจของผู้ประกอบการ และผู้ผ่านการฝึกอบรมของสถาบันฯ ที่ประสบความสำเร็จจากการส่งออก
- จัดคูหาให้คำปรึกษาและการแนะนำบริการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประทศ เช่น 1169, Thaitrade, SMEs Pro-active และ Top Thai Brands เป็นต้น
- คูหาพันธมิตรของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
- นิทรรศการแสดงสินค้าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออก จากผู้ผ่านการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
- จัดคูหารับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม/สัมมนา ที่จะดำเนินการในปี 2562

อาจารย์/วิทยากร :
1. คุณม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่
2. คุณอารดา เฟื่องทอง
3. คุณกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์
4. คุณหาญชัย ชัยทัศนีย์
5. คุณคริษฐ์ ไข่มุกข์
6. คุณสิปปวิชญ์ ครามะคำ
7. คุณดวงใจ จันทร
8. คุณม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์
9. คุณบรรณ ภุชงค์เจริญ

ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 09/01/2019 เวลา 08:30 น. ถึง 09/01/2019 เวลา 16:30 น. ห้อง : ห้องสัมมนา 4 Auditorium Room
สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวกุลธิดา ดาหลาย
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวกุลธิดา ดาหลาย
เบอร์โทรติดต่อ :
02-5078157
เอกสารประกอบกิจกรรม :
กำหนดการ โครงการ.pdf
ย้อนกลับ