การคำนวณต้นทุน และการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก (15-16 สค.62)
15 สิงหาคม 2562 - 16 สิงหาคม 2562
ประเภท : ฝึกอบรม
จำนวนเปิดรับ : 80 ราย
- การคำนวณต้นทุนทางหลักการตลาด และการบริหาร
- องค์ประกอบต้นทุน และการบริหารต้นทุน
- การบริหารต้นทุนทางการตลาด
- กลยุทธ์ในการตั้งราคาสินค้า และเทคนิคการเสนอราคาเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
- การฝึกปฏิบัติ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดอบรม/สัมมนา :
15 สิงหาคม 2562 - 16 สิงหาคม 2562
วันที่รับสมัคร :
13 มิถุนายน 2562 - 15 กรกฎาคม 2562
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
80
สถานที่จัดกิจกรรม :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
แผนที่ :
รายละเอียดกิจกรรม :
- การคำนวณต้นทุนทางหลักการตลาด และการบริหาร
- องค์ประกอบต้นทุน และการบริหารต้นทุน
- การบริหารต้นทุนทางการตลาด
- กลยุทธ์ในการตั้งราคาสินค้า และเทคนิคการเสนอราคาเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
- การฝึกปฏิบัติ
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : พื้นฐานการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : การคำนวณต้นทุน และการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก (15-16 สค.62)
คำบรรยายภาพรวมวิชา : -
รายละเอียดวิชา : - การคำนวณต้นทุนทางหลักการตลาด และการบริหาร
- องค์ประกอบต้นทุน และการบริหารต้นทุน
- การบริหารต้นทุนทางการตลาด
- กลยุทธ์ในการตั้งราคาสินค้า และเทคนิคการเสนอราคาเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
- การฝึกปฏิบัติ

อาจารย์/วิทยากร :
1. นายพรชัย พัวพัฒนขจร
ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 15/08/2019 เวลา 08:30 น. ถึง 16/08/2019 เวลา 16:45 น. ห้อง : ห้องสัมมนา 1-2
สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวปริศนา ชัยนวล
2. นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
3. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร :
ท่านละ 1,000.00 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวปริศนา ชัยนวล
2. นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
3. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
เบอร์โทรติดต่อ :
025078146,8141,8158 เบอร์สายด่วน 1169
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ย้อนกลับ