โครงการ "เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก" รุ่นที่ 4
21 สิงหาคม 2566 - 30 สิงหาคม 2566
ประเภท : ฝึกอบรม
จำนวนเปิดรับ : 50 ราย
กิจจกรรมการบรรยาย 10 หัวข้อ กิจกรรมการเสวนา จำนวน 1 หัวข้อ กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ (Workshop) จำนวน 1 หัวข้อ
ปิดรับสมัครแล้ว
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
21 สิงหาคม 2566 - 30 สิงหาคม 2566
วันที่รับสมัคร :
21 กรกฎาคม 2566 - 15 สิงหาคม 2566
สถานที่จัดกิจกรรม :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก) ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
50 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
กิจจกรรมการบรรยาย 10 หัวข้อ กิจกรรมการเสวนา จำนวน 1 หัวข้อ กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ (Workshop) จำนวน 1 หัวข้อ
Live Streaming :
ช่วงเวลา : 21 ส.ค. 2566 17:00:00 - 30 ส.ค. 2566 17:00:00
URL : -
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : การพัฒนาสินค้าเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : โครงการ "เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก" รุ่นที่ 4
คำบรรยายภาพรวมวิชา : จัดสัมมนาเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดด้วยช่องทางการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร อาทิ การสร้างแรงบันดาลใจ การทำการตลาดออนไลน์ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ การชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ และการขนส่งสินค้า รวมถึงการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารไทยในการใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า กิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Workshop) ด้านการค้าออนไลน์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
รายละเอียดวิชา : กิจจกรรมการบรรยาย 10 หัวข้อ กิจกรรมการเสวนา จำนวน 1 หัวข้อ กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ (Workshop) จำนวน 10 หัวข้อ
อาจารย์/วิทยากร :
1. คุณผศ.ดร บุญยิ่ง คงอาชาภัทร
ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 21/08/2023 เวลา 08:00 น. ถึง 30/08/2023 เวลา 17:00 น. ห้อง : ห้องสัมมนา 4 Auditorium Room
สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)

1. นางสาวเนตรนภา ลิ้มประเสริฐ
2. นางสาวกิตติพิชญ์ จิตรพันธุ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวเนตรนภา ลิ้มประเสริฐ
2. นางสาวกิตติพิชญ์ จิตรพันธุ์
เบอร์โทรติดต่อ :
083 097 9190, 1169 กด 1 กด 1, 02-507 8140
เอกสารประกอบกิจกรรม :
เทคนิคการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ