Sourcing Forum from Africa & Middle East 2024
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
คณะผู้แทนการค้าต่างประเทศเยือนไทย
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพ
ไทย
20 ส.ค. 2567 - 20 ส.ค. 2567
1 ก.ค. 2567 - 19 ก.ค. 2567
100 ราย
1. เพื่อผลักดันการส่งออกสินค้าศักยภาพของไทยเข้าสู่ตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกา ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างไทย – ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออก/ผู้ประกอบการไทยได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและเจรจาการค้ากับผู้ซื้อ/ผู้นำเข้ารายสำคัญของภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา
3. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ส่งออก/ผู้ประกอบการไทยที่เป็น SMEs โดยเฉพาะผู้ประกอบการ ในต่างจังหวัดได้มีโอกาสขยายฐานการส่งออกสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกาได้มากยิ่งขึ้น ตามนโยบาย SMEs Go Global
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน6เดือน
Not Specified
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Sourcing Forum 20 ส.ค.67.pdf
ร่างกำหนดการ Sourcing Forum 20 ส.ค.67.pdf
โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพ ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
สินค้าอาหาร สินค้ายานยนต์ / ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เสริม สินค้าเคมีภัณฑ์ / เม็ดพลาสติก สินค้าเครื่องสำอางค์/ของใช้ส่วนตัว/ยา สินค้าอิเล็คทรอนิคส์/ชิ้นส่วนประกอบ สินค้าเฟอร์นิเจอร์ สินค้ากระเป๋า / รองเท้า / ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง งานบริการ สื่อสิ่งพิมพ์/บรรจุภัณฑ์
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2
นางสาวจิรวรรณ จิตธิวงษ์
นางสาวปุณณดา สินโต
นางสาวเกศมณี พวงอุบล
025078199,025078196
-
ย้อนกลับ