ค้นหากิจกรรม
v
v
ค้นหา
 
6 พ.ค. 2563 - 10 พ.ค. 2563
โครงการคณะผู้แทนการค้าเจรจาธุรกิจ Character Licensing ในงาน Top Thai Brand 2020
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
28 มี.ค. 2563 - 2 เม.ย. 2563
โครงการจัดคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริการก่อสร้าง อุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจเกี่ยวเนื่องเยือนตะวันออกกลาง
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
9 มี.ค. 2563 - 19 มี.ค. 2563
คณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอาหารเยือนภูมิภาคแอฟริกา (เคนยา/ยูกันดา/แอฟริกาใต้)
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย