ค้นหากิจกรรม
v
v
ค้นหา
 
7 ก.ค. 2562 - 11 ก.ค. 2562
โครงการจัดคณะผู้แทนการค้าสินค้าแฟชั่นไปเจรจาการค้า ณ นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
12 พ.ค. 2562 - 18 พ.ค. 2562
โครงการเจาะตลาดเจ็ดสาวน้อย (เส้นทางกัลกาตา-สิริกุรี-นิวเดลี)
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
8 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562
โครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริหารการจัดงาน (Event Business) เยือนสาธารณรัฐอินเดีย
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
18 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562
โครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจเกมเข้าร่วมเจรจาการค้าในงาน Game Connection America 2019
จำนวนที่เปิดรับ 7 ราย
11 มี.ค. 2562 - 16 มี.ค. 2562
คณะผู้แทนการค้าสินค้าฮาลาลเยือนประเทศโอมานและกาต้าร์
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
11 ก.พ. 2562 - 16 ก.พ. 2562
โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมเดินทางไปเจรจาการค้าที่กลุ่มประเทศอาเซียน (ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย)
จำนวนที่เปิดรับ 25 ราย
27 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562
โครงการจัดคณะผู้แทนการค้าสินค้าสิ่งทอไปเจรจาการค้า ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
13 ม.ค. 2562 - 19 ม.ค. 2562
โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมไปเจรจาการค้าที่ ลาว กัมพูชาและเวียดนาม
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย