ค้นหากิจกรรม
v
v
ค้นหา
 
26 พ.ย. 2561 - 1 ธ.ค. 2561
โครงการคณะผู้แทนการค้าเข้าร่วมกิจกรรม Pitching ในงาน Asian Animation Summit 2018
จำนวนที่เปิดรับ 3 ราย
18 พ.ย. 2561 - 23 พ.ย. 2561
โครงการคณะผู้แทนการค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงแรมไทยไปเจรจาการค้าที่ประเทศญี่ปุ่น
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
31 ต.ค. 2561 - 7 พ.ย. 2561
โครงการคณะผู้แทนการค้าเข้าร่วมเจรจาในงาน American Film Market & Conference (AFM) 2018
จำนวนที่เปิดรับ 8 ราย
23 ก.ย. 2561 - 27 ก.ย. 2561
โครงการกิจกรรมนำคณะผู้แทนการค้าเดินทางเจรจาการค้าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
19 ก.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561
โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมและอาหารเยือนภูมิภาคแอฟริกา (ราชอาณาจักรโมร็อกโก สาธารณรัฐตูนิเซีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย)
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
18 ก.ย. 2561 - 22 ก.ย. 2561
โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
29 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561
โครงการคณะผู้แทนการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเยือนเมียนมา 2561
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
29 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561
โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าสมุนไพรไทยไปเจรจาการค้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
27 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561
โครงการคณะผู้แทนการค้าไปเจรจาการค้า การลงทุน ณ สหพันธรัฐรัสเซีย
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
26 ส.ค. 2561 - 5 ก.ย. 2561
โครงการการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า FACIM 2018 และการจัดคณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมและอาหารเยือนภูมิภาคแอฟริกา (สาธารณรัฐโมซัมบิก สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และสาธารณรัฐเคนย่า)
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
22 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561
โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมเดินทางไปเจรจาการค้าที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
22 ก.ค. 2561 - 28 ก.ค. 2561
โครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจดิจิทัลคอนเทนท์เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
11 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561
โครงการคณะผู้แทนการค้าสหกรณ์ยางพาราไปเจรจาการค้าที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
10 ก.ค. 2561 - 11 ก.ค. 2561
กิจกรรมนำคณะผู้แทนการค้าด้านนวัตกรรมและการออกแบบเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ ณ ประเทศญี่ปุ่น
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
10 ก.ค. 2561 - 11 ก.ค. 2561
กิจกรรมนำคณะผู้แทนการค้าด้านนวัตกรรมและการออกแบบเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ ณ ประเทศญี่ปุ่น
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
8 ก.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561
โครงการคณะผู้แทนการค้าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ปี 2561
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
26 มิ.ย. 2561 - 6 ก.ค. 2561
คณะผู้แทนการค้าสินค้าอาหารและอุตสาหกรรมเยือนภูมิภาคลาตินอเมริกา
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
25 มิ.ย. 2561 - 28 มิ.ย. 2561
คณะผู้แทนการค้าภาพยนตร์สารคดีเข้าร่วมงาน Sunny Side of the Doc 2018
จำนวนที่เปิดรับ 6 ราย
24 มิ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าฮาลาลเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
10 มิ.ย. 2561 - 14 มิ.ย. 2561
โครงการจัดคณะผู้แทนการค้า สินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงแรมไปเจรจาการค้าที่ประเทศญี่ปุ่น
จำนวนที่เปิดรับ 24 ราย
23 พ.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561
โครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Software Myanmar)
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
21 พ.ค. 2561 - 25 พ.ค. 2561
คณะผู้แทนการค้าสินค้าเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ไปเยือนประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
21 พ.ค. 2561 - 23 พ.ค. 2561
โครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริการสิ่งพิมพ์เยือนประเทศเวียดนาม
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย
6 พ.ค. 2561 - 11 พ.ค. 2561
โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยางเยือนฮังการีและสโลวีเนีย
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
1 มี.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561
โครงการจัดคณะผู้แทนการค้าสินค้าแฟชั่นไปเจรจาการค้า ณ นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
จำนวนที่เปิดรับ 60 ราย