ค้นหากิจกรรม
v
v
ค้นหา
 
7 ก.ค. 2563 - 8 ก.ค. 2563
โครงการจัดคณะผู้แทนการค้าสินค้าแฟชั่นไปเจรจาการค้า ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ปี 2563 (รูปแบบออนไลน์)
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
5 ก.ค. 2563 - 9 ก.ค. 2563
โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าแฟชั่นไปเจรจาการค้า ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
24 มิ.ย. 2563 - 26 มิ.ย. 2563
โครงการคณะผู้แทนการศึกษาธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติเยือนสหภาพเมียนมา
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
6 พ.ค. 2563 - 10 พ.ค. 2563
โครงการคณะผู้แทนการค้าเจรจาธุรกิจ Character Licensing ในงาน Top Thai Brand 2020
จำนวนที่เปิดรับ 10 ราย
9 มี.ค. 2563 - 19 มี.ค. 2563
คณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอาหารเยือนภูมิภาคแอฟริกา (เคนยา/ยูกันดา/แอฟริกาใต้)
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
2 มี.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
โครงการ “พัฒนาและส่งเสริมสินค้าความงามและเครื่องใช้ในโรงแรมสู่ตลาดญี่ปุ่น” Thai Cosmetics and Hotel amenity supplies in Osaka : Thai Cosmenity
จำนวนที่เปิดรับ 15 ราย