ค้นหากิจกรรม
v
v
ค้นหา
 
25 ก.ย. 2562 - 28 ก.ย. 2562
งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2562 (Bangkok RHVAC 2019)
จำนวนที่เปิดรับ 300 ราย
25 ก.ย. 2562 - 28 ก.ย. 2562
งานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2562 (Bangkok E&E 2019)
จำนวนที่เปิดรับ 100 ราย
28 พ.ค. 2562 - 1 มิ.ย. 2562
งานแสดงสินค้าอาหาร 2562 (THAIFEX - World of Food Asia 2019)
จำนวนที่เปิดรับ 1000 ราย
17 เม.ย. 2562 - 21 เม.ย. 2562
งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนเมษายน 2562
จำนวนที่เปิดรับ 1000 ราย
20 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562
63rd Bangkok Gems & Jewelry Fair 2019
จำนวนที่เปิดรับ 800 ราย
20 ก.พ. 2562 - 24 ก.พ. 2562
64th Bangkok Gems & Jewelry Fair 2019
จำนวนที่เปิดรับ 800 ราย