ค้นหากิจกรรม
v
v
ค้นหา
 
17 ต.ค. 2561 - 21 ต.ค. 2561
กิจกรรม Innovation and Design Zone (ส่วน Bazaar) ในงาน STYLE เดือนตุลาคม 2561
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
17 ต.ค. 2561 - 21 ต.ค. 2561
กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดในส่วน I+D Select Store ภายในร้าน I+D Style Café ณ งานแสดงสินค้า STYLE เดือนตุลาคม 2561
จำนวนที่เปิดรับ 30 ราย
17 ต.ค. 2561 - 21 ต.ค. 2561
นิทรรศการต้นแบบร้านคาเฟ่ยุคใหม่ Innovation plus Design Style Café ณ งานแสดงสินค้า STYLE เดือนตุลาคม 2018
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
17 ต.ค. 2561 - 21 ต.ค. 2561
STYLE (Designers’ Room & Talent Thai)
จำนวนที่เปิดรับ 40 ราย
17 ต.ค. 2561 - 21 ต.ค. 2561
นิทรรศการต้นแบบร้านคาเฟ่ยุคใหม่ Innovation plus Design Style Café (I+D Style Café) ในงานแสดงสินค้า STYLE เดือนตุลาคม 2018
จำนวนที่เปิดรับ 3 ราย
17 ต.ค. 2561 - 21 ต.ค. 2561
งานแสดงสินค้า STYLE เดือนตุลาคม 2561
จำนวนที่เปิดรับ 1000 ราย
7 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561
Bangkok Gems (Talent Thai & Designers' Room)
จำนวนที่เปิดรับ 23 ราย
7 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561
Innovation and Design Bazaar ส่วน Innovation and Design Zone ในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair 2018 ครั้งที่ 62
จำนวนที่เปิดรับ 12 ราย
7 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561
The 62nd Bangkok Gems & Jewelry Fair 2018
จำนวนที่เปิดรับ 900 ราย
29 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561
งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2561
จำนวนที่เปิดรับ 50 ราย
29 พ.ค. 2561 - 2 มิ.ย. 2561
งานแสดงสินค้าอาหาร 2561
จำนวนที่เปิดรับ 2500 ราย
19 เม.ย. 2561 - 23 เม.ย. 2561
งานแสดงสินค้า STYLE เดือนเมษายน 2561
จำนวนที่เปิดรับ 800 ราย
5 เม.ย. 2561 - 8 เม.ย. 2561
งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2561 (TAPA 2018)
จำนวนที่เปิดรับ 500 ราย
21 ก.พ. 2561 - 25 ก.พ. 2561
The 61st Bangkok Gems & Jewelry Fair 2018
จำนวนที่เปิดรับ 800 ราย
26 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561
คณะผู้แทนการค้ามางาน Thailand Auto Parts and Accessories (TAPA 2005)
จำนวนที่เปิดรับ 8 ราย