โครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (The New Faces) ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2564 (STYLE Bangkok 2021)
10 มีนาคม 2564 - 14 มีนาคม 2564
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 120 ราย
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็ก (SMEs) หรือผู้ประกอบการรายใหม่ (The New Faces) ได้มีเวทีจัดแสดงสินค้า เจรจาธุรกิจ และจำหน่ายสินค้า ภายในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2021
2) เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก และขยายส่วนแบ่งตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยในตลาดโลก
3) สร้างภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์สินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ผู้ซื้อต่างประเทศ

ประเภทสินค้า :
สินค้าของขวัญของชำร่วย/ของตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ในครัว ของใช้บนโต๊ะอาหาร เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องหนัง กระเป๋า/รองเท้า และเครื่องประดับเทียม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (The New Faces) :
1. เป็นบุคคลธรรมดา/ร้านค้า (จดทะเบียนพาณิชย์)
2. สินค้ามีความเหมาะสมกับงาน และมีความพร้อมทางด้านบุคลากรในการเจรจาการค้าและรับคำสั่งซื้อได้ ซึ่งสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีหรืออาจมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ
3. ไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ และ/หรือไม่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกต่างๆ ที่กรมฯ เป็นผู้จัดงาน
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
10 มีนาคม 2564 - 14 มีนาคม 2564
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค, กรุงเทพมหานคร, ไทย
กลุ่มสินค้า :
1. Textiles, Garments and Fashion Accessories
2. Home Textiles
3. Furniture
4. Toys and Games
5. Watch / Clock / Gems and Jewelry
6. Bag / Footware / Leather Products
7. Gifts and Decorative Items / Handicrafts
8. Pet and Farming Products
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
120 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
5,000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็ก (SMEs) หรือผู้ประกอบการรายใหม่ (The New Faces) ได้มีเวทีจัดแสดงสินค้า เจรจาธุรกิจ และจำหน่ายสินค้า ภายในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2021
2) เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก และขยายส่วนแบ่งตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยในตลาดโลก
3) สร้างภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์สินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ผู้ซื้อต่างประเทศ

ประเภทสินค้า :
สินค้าของขวัญของชำร่วย/ของตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ในครัว ของใช้บนโต๊ะอาหาร เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องหนัง กระเป๋า/รองเท้า และเครื่องประดับเทียม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (The New Faces) :
1. เป็นบุคคลธรรมดา/ร้านค้า (จดทะเบียนพาณิชย์)
2. สินค้ามีความเหมาะสมกับงาน และมีความพร้อมทางด้านบุคลากรในการเจรจาการค้าและรับคำสั่งซื้อได้ ซึ่งสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีหรืออาจมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ
3. ไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ และ/หรือไม่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกต่างๆ ที่กรมฯ เป็นผู้จัดงาน
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นายรัชชานนท์ แก้วมณี
2. นางสาวกชพร รัตนสุวรรณ
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8408 คุณกชพร / 02-507-8315 คุณรัชชานนท์
เอกสารประกอบกิจกรรม :
รายละเอียดโครงการ The New Faces 2021.pdf
ใบสมัคร The New Faces 2021.pdf
หมายเหตุ :
1. กรุณาดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัคร จากเว็บไซต์นี้ (ในส่วนเอกสารประกอบโครงการด้านบน)
2. กรุณาส่งรูปสินค้าความละเอียดสูง (Full HD) จำนวนไม่ต่ำกว่า 5 รูป มาทาง E-mail : prstylebangkok.ditp@gmail.com
- กรุณาระบุชื่อบริษัท และแบรนด์สินค้าให้ชัดเจนในอีเมล
ย้อนกลับ