กิจกรรม Mirror & Mirror ในงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2021 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
1 เมษายน 2564 - 4 เมษายน 2564
ประเภท : Online Business Matching
จำนวนที่เปิดรับ : 30 ราย
สินค้าเป้าหมาย
1) อาหาร และเครื่องดื่ม
2) ของใช้ภายในบ้าน และของตกแต่งบ้าน
3) สุขภาพ และความงาม
4) เครื่องใช้ไฟฟ้า
5) แฟชั่นและไลฟ์สไตล์– เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
1 เมษายน 2564 - 4 เมษายน 2564
วันที่รับสมัคร :
1 พฤศจิกายน 2563 - 31 มกราคม 2564
สถานที่จัดกิจกรรม :
HANOI, HANOI, VIETNAM
กลุ่มสินค้า :
1. Food
2. Cosmetics/Toiletries/Medical Supplies/Optical Goods
3. Household Products
4. Electronics / Electrical Products and Parts
5. Textiles, Garments and Fashion Accessories
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
30 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
สินค้าเป้าหมาย
1) อาหาร และเครื่องดื่ม
2) ของใช้ภายในบ้าน และของตกแต่งบ้าน
3) สุขภาพ และความงาม
4) เครื่องใช้ไฟฟ้า
5) แฟชั่นและไลฟ์สไตล์– เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นายรชานนท์ เจริญผล
2. นางสาวกันติชา นาพนัง
3. นางปิยนันท์ วนะภูติ
เบอร์โทรติดต่อ :
คุณรชานนท์ 02-5078235 / คุณกันติชา 02-5078222 / คุ
เอกสารประกอบกิจกรรม :
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าไทยในต่างประเทศ.pdf
Company Profile 2021 แบบฟอร์มกรมฯ.pdf
สื่อประชาสัมพันธ์ M&M ในงาน Top Thai Brands 2021.pdf
ข้อมูลการรับสมัคร MM TTB 2021 ฮานอย.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ