กิจกรรม Mirror & Mirror ในงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2021 ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา
5 สิงหาคม 2564 - 8 สิงหาคม 2564
ประเภท : Online Business Matching
จำนวนที่เปิดรับ : 20 ราย
สินค้าเป้าหมายหลัก
1) อาหาร และเครื่องดื่ม
2) สุขภาพ และความงาม (กลุ่มสินค้าไม่รวมพวกยาอาหารเสริม)
3) แฟชั่น– เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ
4) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
5 สิงหาคม 2564 - 8 สิงหาคม 2564
วันที่รับสมัคร :
20 ตุลาคม 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่จัดกิจกรรม :
YANGON, YANGON, MYANMAR
กลุ่มสินค้า :
1. Food
2. Cosmetics/Toiletries/Medical Supplies/Optical Goods
3. Electronics / Electrical Products and Parts
4. Textiles, Garments and Fashion Accessories
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
20 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
สินค้าเป้าหมายหลัก
1) อาหาร และเครื่องดื่ม
2) สุขภาพ และความงาม (กลุ่มสินค้าไม่รวมพวกยาอาหารเสริม)
3) แฟชั่น– เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ
4) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวปิยพรรษา มณีแสง
2. นางสาวกันติชา นาพนัง
3. นางปิยนันท์ วนะภูติ
เบอร์โทรติดต่อ :
คุณปิยพรรษา 02-5078229 / คุณกันติชา 02-5078222
เอกสารประกอบกิจกรรม :
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าไทยในต่างประเทศ.pdf
Company Profile 2021 แบบฟอร์มกรมฯ.pdf
สื่อประชาสัมพันธ์ M&M ในงาน Top Thai Brands 2021.pdf
ข้อมูลการรับสมัคร TTB 2021 เมียนมา (เปลี่ยนแปลงวันที่).pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ