โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 12
11 มิถุนายน 2566 - 13 มิถุนายน 2566
ประเภท : สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 3500 ราย
กิจกรรมแต่ละครั้ง จะประกอบด้วย 6 หลักสูตรด้านการค้าระหว่างประเทศ ดังนี้
1. ประสบการณ์จาก CEOs สู่แรงบันดาลใจ
2. ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ : Road to Entrepreneurs
3. ความรู้เบื้องต้นและ Logistics เพื่อการส่งออก
4. วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ
5. การตลาด E-commerce และแพลตฟอร์มออนไลน์
6. แนวคิดการทำธุรกิจสู่สากล : Internationalization
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
11 มิถุนายน 2566 - 13 มิถุนายน 2566
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ,สุราษฎร์ธานี ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง และออนไลน์ (Hybrid)
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
3500 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
กิจกรรมแต่ละครั้ง จะประกอบด้วย 6 หลักสูตรด้านการค้าระหว่างประเทศ ดังนี้
1. ประสบการณ์จาก CEOs สู่แรงบันดาลใจ
2. ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ : Road to Entrepreneurs
3. ความรู้เบื้องต้นและ Logistics เพื่อการส่งออก
4. วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ
5. การตลาด E-commerce และแพลตฟอร์มออนไลน์
6. แนวคิดการทำธุรกิจสู่สากล : Internationalization
Live Streaming :
-
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : กระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 12
คำบรรยายภาพรวมวิชา : กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ สถาบัน NEA ดำเนินการจัดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2565 ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ นิติบุคคล ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการค้าระหว่างประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 4 วัน โดยประกอบด้วย 7 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความมั่นใจ และมีความพร้อมต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมก้าวสู่การเป็น CEO รุ่นใหม่ที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปในอนาคต
รายละเอียดวิชา : กิจกรรมแต่ละครั้ง จะประกอบด้วย 6 หลักสูตรด้านการค้าระหว่างประเทศ ดังนี้
1. ประสบการณ์จาก CEOs สู่แรงบันดาลใจ
2. ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ : Road to Entrepreneurs
3. ความรู้เบื้องต้นและ Logistics เพื่อการส่งออก
4. วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ
5. การตลาด E-commerce และแพลตฟอร์มออนไลน์
6. แนวคิดการทำธุรกิจสู่สากล : Internationalization

อาจารย์/วิทยากร :
1. คุณปณต บุณยะโหตระ
ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 11/06/2023 เวลา 09:00 น. ถึง 13/06/2023 เวลา 16:00 น. ห้อง : หอประชุมมหาวิทยาลัย
สถานที่จัดกิจกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

1. นางสาวศิราณี นนทะกา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
-
เบอร์โทรติดต่อ :
1169 กด 1
เอกสารประกอบกิจกรรม :
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ