หลักสูตรวิดีโอมาร์เก็ตติ้ง
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2566
ประเภท : E-Learning
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัดจำนวน
วิดีโอมาร์เก็ตติ้ง (Video Marketing) หรือ หลักสูตรการใช้สื่อวีดีทัศน์เพื่อการตลาด คือรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดเพื่อถึงกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆ ไม่ว่าเป็นเว็บไซต์ผู้ให้บริการฝากวิดีโอเช่น เว็บไซต์ Youtube.com หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook ที่สามารถโพสวิดีโอได้เช่นกัน ร่วมทั้งผ่านโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น LINE หรือ Whatapp เพื่อการสร้างอัตลักษณ์ (Branding) หรือ การประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ

วิดีโอมาร์เก็ตติ้ง เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภค สามารถรับชมวิดีโอได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น หากเปรียบเทียบกว่าในอดีตที่ช่องทางการรับชมมีจำกัดใช้งบประมาณสูง นอกจากนี้การผลิตวิดีโอเพื่อการตลาดนั้นสามารถผลิตได้ง่ายและใช้งบประมาณที่ไม่มาก อย่างไรก็ตามการผลิตวิดีโอให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนั้น ต้องสามารถผลิตวิดีโอให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย มีความน่าสนใจที่สามารถดึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ทันทีนั้น ต้องมีความรู้และความเข้าใจ มีแนวคิดและรู้วิธีการผลิตวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งเมื่อผู้ประกอบการได้เรียนรู้หลักสูตรนี้แล้ว สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในฐานะผู้ทำการตลาดโดยการใช้วิดีโอมาร์เก็ตติ้งโดยว่าจ้างบริษัทผู้ให้บริการในการผลิตและเผยแพร่วิดีโอ หรือในฐานะผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตวิดีโอและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆเอง โดยเมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วผู้ประกอบการจะมีความรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้วิดีโอมาร์เก็ตติ้งเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ และมีความรู้เบื้องต้นในการผลิตวิดีโอ ตั้งแต่การค้นหาแนวคิด การผลิตเนื้อหา การถ่ายทำ การตัดต่อ และการวิธีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เช่น Youtube.com เป็นต้น
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2566
วันที่รับสมัคร :
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2566
สถานที่จัดกิจกรรม :
ออนไลน์ ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
ออนไลน์ (Online)
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
ไม่จำกัดจำนวน
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
วิดีโอมาร์เก็ตติ้ง (Video Marketing) หรือ หลักสูตรการใช้สื่อวีดีทัศน์เพื่อการตลาด คือรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดเพื่อถึงกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆ ไม่ว่าเป็นเว็บไซต์ผู้ให้บริการฝากวิดีโอเช่น เว็บไซต์ Youtube.com หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook ที่สามารถโพสวิดีโอได้เช่นกัน ร่วมทั้งผ่านโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น LINE หรือ Whatapp เพื่อการสร้างอัตลักษณ์ (Branding) หรือ การประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ

วิดีโอมาร์เก็ตติ้ง เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภค สามารถรับชมวิดีโอได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น หากเปรียบเทียบกว่าในอดีตที่ช่องทางการรับชมมีจำกัดใช้งบประมาณสูง นอกจากนี้การผลิตวิดีโอเพื่อการตลาดนั้นสามารถผลิตได้ง่ายและใช้งบประมาณที่ไม่มาก อย่างไรก็ตามการผลิตวิดีโอให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนั้น ต้องสามารถผลิตวิดีโอให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย มีความน่าสนใจที่สามารถดึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ทันทีนั้น ต้องมีความรู้และความเข้าใจ มีแนวคิดและรู้วิธีการผลิตวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งเมื่อผู้ประกอบการได้เรียนรู้หลักสูตรนี้แล้ว สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในฐานะผู้ทำการตลาดโดยการใช้วิดีโอมาร์เก็ตติ้งโดยว่าจ้างบริษัทผู้ให้บริการในการผลิตและเผยแพร่วิดีโอ หรือในฐานะผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตวิดีโอและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆเอง โดยเมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วผู้ประกอบการจะมีความรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้วิดีโอมาร์เก็ตติ้งเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ และมีความรู้เบื้องต้นในการผลิตวิดีโอ ตั้งแต่การค้นหาแนวคิด การผลิตเนื้อหา การถ่ายทำ การตัดต่อ และการวิธีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เช่น Youtube.com เป็นต้น
Live Streaming :
-
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : พื้นฐานการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : หลักสูตรวิดีโอมาร์เก็ตติ้ง
คำบรรยายภาพรวมวิชา : วิดีโอมาร์เก็ตติ้ง (Video Marketing) หรือ หลักสูตรการใช้สื่อวีดีทัศน์เพื่อการตลาด คือรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดเพื่อถึงกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆ ไม่ว่าเป็นเว็บไซต์ผู้ให้บริการฝากวิดีโอเช่น เว็บไซต์ Youtube.com หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook ที่สามารถโพสวิดีโอได้เช่นกัน ร่วมทั้งผ่านโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น LINE หรือ Whatapp เพื่อการสร้างอัตลักษณ์ (Branding) หรือ การประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ

วิดีโอมาร์เก็ตติ้ง เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภค สามารถรับชมวิดีโอได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น หากเปรียบเทียบกว่าในอดีตที่ช่องทางการรับชมมีจำกัดใช้งบประมาณสูง นอกจากนี้การผลิตวิดีโอเพื่อการตลาดนั้นสามารถผลิตได้ง่ายและใช้งบประมาณที่ไม่มาก อย่างไรก็ตามการผลิตวิดีโอให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนั้น ต้องสามารถผลิตวิดีโอให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย มีความน่าสนใจที่สามารถดึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ทันทีนั้น ต้องมีความรู้และความเข้าใจ มีแนวคิดและรู้วิธีการผลิตวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งเมื่อผู้ประกอบการได้เรียนรู้หลักสูตรนี้แล้ว สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในฐานะผู้ทำการตลาดโดยการใช้วิดีโอมาร์เก็ตติ้งโดยว่าจ้างบริษัทผู้ให้บริการในการผลิตและเผยแพร่วิดีโอ หรือในฐานะผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตวิดีโอและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆเอง โดยเมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วผู้ประกอบการจะมีความรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้วิดีโอมาร์เก็ตติ้งเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ และมีความรู้เบื้องต้นในการผลิตวิดีโอ ตั้งแต่การค้นหาแนวคิด การผลิตเนื้อหา การถ่ายทำ การตัดต่อ และการวิธีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เช่น Youtube.com เป็นต้น

รายละเอียดวิชา : วิดีโอมาร์เก็ตติ้ง (Video Marketing) หรือ หลักสูตรการใช้สื่อวีดีทัศน์เพื่อการตลาด คือรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดเพื่อถึงกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆ ไม่ว่าเป็นเว็บไซต์ผู้ให้บริการฝากวิดีโอเช่น เว็บไซต์ Youtube.com หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook ที่สามารถโพสวิดีโอได้เช่นกัน ร่วมทั้งผ่านโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น LINE หรือ Whatapp เพื่อการสร้างอัตลักษณ์ (Branding) หรือ การประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ

วิดีโอมาร์เก็ตติ้ง เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภค สามารถรับชมวิดีโอได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น หากเปรียบเทียบกว่าในอดีตที่ช่องทางการรับชมมีจำกัดใช้งบประมาณสูง นอกจากนี้การผลิตวิดีโอเพื่อการตลาดนั้นสามารถผลิตได้ง่ายและใช้งบประมาณที่ไม่มาก อย่างไรก็ตามการผลิตวิดีโอให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนั้น ต้องสามารถผลิตวิดีโอให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย มีความน่าสนใจที่สามารถดึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ทันทีนั้น ต้องมีความรู้และความเข้าใจ มีแนวคิดและรู้วิธีการผลิตวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งเมื่อผู้ประกอบการได้เรียนรู้หลักสูตรนี้แล้ว สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในฐานะผู้ทำการตลาดโดยการใช้วิดีโอมาร์เก็ตติ้งโดยว่าจ้างบริษัทผู้ให้บริการในการผลิตและเผยแพร่วิดีโอ หรือในฐานะผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตวิดีโอและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆเอง โดยเมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วผู้ประกอบการจะมีความรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้วิดีโอมาร์เก็ตติ้งเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ และมีความรู้เบื้องต้นในการผลิตวิดีโอ ตั้งแต่การค้นหาแนวคิด การผลิตเนื้อหา การถ่ายทำ การตัดต่อ และการวิธีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เช่น Youtube.com เป็นต้น

อาจารย์/วิทยากร :
1. นายศิวัตม์ วิลาสศักดานนท์
2. นายธนัญชัย ชนะโชติ

ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
-
สถานที่จัดกิจกรรม : ออนไลน์

-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
-
เบอร์โทรติดต่อ :
025077999 ต่อ 8158
เอกสารประกอบกิจกรรม :
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม