ค้นหากิจกรรม
v
v
v
v
ค้นหา
 
13 มิ.ย. 2566 - 16 มิ.ย. 2566
โครงการคณะผู้แทนการค้าเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Marché International du Film d'Animation (MIFA...
จำนวนที่เปิดรับ 8 ราย
อยู่ในช่วงการรับสมัคร
10 เม.ย. 2566 - 11 เม.ย. 2566
กิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ นครโอซากา
จำนวนที่เปิดรับ 20 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว
10 ม.ค. 2566 - 12 ม.ค. 2566
คณะผู้แทนการค้าธุรกิจสุขภาพและความงามไปเจรจาการค้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
จำนวนที่เปิดรับ 25 ราย
ปิดรับสมัครแล้ว